berliana, .... 2018 Jun 7. TEKNIK PENGAMBILAN DAN PENANGANAN SAMPEL SWAB TENGGOROK KUMAN DIFTERI. MMLTJ (Mahakam Medical Laboratory Technology Journal). [Online] 2:2